Informacja dyrektora szkoły - dyżury pedagogiczne w roku 2018/2019 [format .PDF]

Informacja dyrektora szkoły - kalendarz roku szkolnego aktualizacja [format .PDF]

Informacja dyrektora szkoły - plan uroczystości szkolych w roku aktualizacja [format .PDF]

Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej [format .PDF]

Program wychowawczo - profilaktyczny - szkoła podstawowa [format .PDF ]

Koncepcja pracy szkoły - 2015/2020 [format .PDF ]