Informacja dyrektora szkoły - dyżury pedagogiczne w roku 2016/2017 [format .PDF]

Informacja dyrektora szkoły - kalendarz roku szkolnego 2016/2017 [format .PDF]

Informacja dyrektora szkoły - plan uroczystości szkolych w roku 2016/2017 [format .PDF]

Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej [format .PDF]

Statut Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej [format .PDF]

Statut Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej (nadany przez organ prowadzący) [format .PDF]

Zmiany w statucie Szkoły Podstawowej - Uchwała Rady Pedagogicznej [ .PDF ]

Program wychowawczo - profilaktyczny - gimnazjum [ .PDF ]

Program wychowawczo - profilaktyczny - szkoła podstawowa [ .PDF ]

Koncepcja pracy szkoły - 2015/2020 [ .PDF ]