Inauguracja Roku Szkolnego 2018-2019

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się 3 września uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Tyrawie Wołoskiej, w której udział wzięła pani dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Następnie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej, gdzie na szkolnym korytarzu miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.
Zebranych przywitał swoją obecnością Poczet Sztandarowy, po czym odśpiewano hymn państwowy. Uczniowie klasy piątej i ósmej pod opieką p. Barbary Kijek przedstawili krótką część artystyczną, którą pożegnali wakacje i ogłosili inaugurację nowego roku szkolnego. Następnie głos zabrała pani dyrektor, mgr Lucyna Wota, która uroczyście powitała zgromadzonych nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do gimnazjalistów i ósmoklasistów, życząc im efektywnej pracy i doskonale zdanych egzaminów końcowych, decydujących o wyborze przyszłej szkoły średniej i dalszej drogi życiowej. Swoją uwagę skierowała również do pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w murach szkoły. Pani dyrektor podkreśliła, by rozwijali tu swoje zainteresowania, przeżyli wiele przyjemnych chwil, spotkali przyjaciół oraz zgłębiali wiedzę i umiejętności wykorzystywane na dalszym etapie kształcenia. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzyła owocnej pracy, wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu.
Po krótkich ogłoszeniach organizacyjnych odprowadzono Sztandar. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klasopracowni, uważając rok szkolny 2018/2019 za rozpoczęty.

FOTO - MB TEXT - BK
HTML code - Admin