Warsztaty Filmowe 2017

W dniach od 22.10.2017 do 26.10. 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej odbywały się warsztaty filmowe pt. „Jesień w Bieszczadach”, których inicjatorem była kierownik GOK p. Bożena Bobyk. Uczestniczyło w nich 21 uczniów klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej. Zajęcia te prowadzone były przez p. Wiesława Ziębę i p. Eugeniusza Gordziejuka oraz panią Aleksandrę Kamińską. Nasi uczniowie przez 4 dni świetnie bawili się w autorów filmu animowanego. Wynikiem tych spotkań jest filmik, którego twórcami są organizatorzy warsztatów, uczniowie klasy czwartej oraz uzdolnieni muzycznie uczniowie, którzy stworzyli podkłady muzyczne.
26 października 2017 roku odbyła się uroczysta premiera filmu „Jesień w Bieszczadach”, w której uczestniczyła pani dyrektor szkoły, uczniowie klasy czwartej wraz z wychowawcą, rodzice i inni zaproszeni goście. Pani dyrektor szkoły Lucyna Wota serdecznie podziękowała inicjatorom projektu tj. pani Ewelinie Gordziejuk – producentowi „Akademii Filmowej EGoFilm”, państwu prowadzącym zajęcia oraz pani Bożenie Bobyk – kierownikowi GOK w Tyrawie Wołoskiej za umożliwienie uczniom przeżywania kolejny już raz tak ciekawej przygody. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy i pamiątkowe rysunki z postaciami ze znanych bajek autorstwa p. Wiesława Zięby.
Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości i umiejętności nasi uczniowie dobrze wykorzystają. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

FOTO - Dzięki uprzejmości GOK TEXT - Info_for_SP_WEB
HTML code - Admin
Wycieczka do Wrocławia

Wkrótce obszerne sprawozdanie.

FOTO - For_SP_WWW TEXT - NoText
HTML code - Admin
Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

16 października (poniedziałek) odbyła się próba bicia rekordu w największej lekcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Całe wydarzenie trwało pół godziny od 12:00 do 12:30 i polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na jak największej liczbie fantomów, a co za tym idzie - przez jak największą liczbę osób. Uczniowie mieli do wykonania co najmniej 5 cykli (30 uciśnięć i 2 wdechy uznany jako 1 cykl). W tym roku w akcji brały udział niektóre osoby z klasy III (edukacja wczesnoszkolna) i klasy V. Uczniowie z powagą podeszli do wykonywanych czynności i wykonali dużo więcej niż wymaganych 5 cykli.
W tym wydarzeniu uczestniczymy od pierwszej akcji, która odbyła się w 2013 roku. Na terenie naszej szkoły całość przygotowała pani Irena Kowalczyk, a podczas lekcji pomagały panie: Irena Sroka i Renata Batorska. Zdjęciami i nagraniem filmu zajął się pan Mariusz Bochnowski. Dziękujemy uczniom i nauczycielom!

FOTO - MaB TEXT - IK
HTML code - Admin
Dzień Nauczyciela 2017

Dnia 16 października 2017 roku o godz. 11.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy V i III gimnazjum pod kierownictwem Pani Anny Bobak, nauczyciela języka angielskiego przygotowali „Galę Oskarów” na której każdy nauczyciel oraz pracownik niepedagogiczny otrzymał Oskara. Po Gali wręczenia Oskarów uczniowie klasy V docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę. Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim, o czym świadczyły gromkie brawa i słowa uznania.
Po części artystycznej nastąpiło wystąpienie Wójta Gminy Tyrawa Wołoska Pana Jana Chowańca, który złożył życzenia i kwiaty. Pan wójt wręczył również nagrody wójta wyróżniającym się w pracy nauczycielom. Następnie piękny bukiet kwiatów oraz gorące życzenia dla wszystkich pracowników szkoły złożyła w imieniu rodziców przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Gibała.
Na zakończenie Pani Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim za kwiaty i życzenia. Impreza zakończyła się poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim wszystkich pracowników szkoły na które zaprosiła Rada Rodziców

FOTO - MB TEXT - AB
HTML code - Admin
Ślubowanie Pierwszoklasistów 2017

Dnia 6 października 2017 roku w szkole w Tyrawie Wołoskiej odbyło się pasowanie dzieci z klasy pierwszej na uczniów Szkoły Podstawowej. Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej. Na ceremonię przybyli zaproszeni goście, w tym Pani Dyrektor Lucyna Wota, Pan Wójt gminy Jan Chowaniec, oraz księża, ks. proboszcz Jan Bober i ks. katecheta Sebastian Lasota. Przyszli pierwszoklasiści wykonali program artystyczny przygotowany pod nadzorem wychowawczyni. Następnie Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia. Na uroczystość przybyli również trzecioklasiści, którzy podarowali pasowanym uczniom symboliczne upominki. Rodzice przygotowali poczęstunek dla wszystkich, a cała ceremonia przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

FOTO - RF TEXT - IS
HTML code - Admin
Lekcja w piekarni ...

Uczniowie klasy drugiej i trzeciej szkoły podstawowej uczestniczyli w lekcji edukacyjnej, która odbyła się w piekarni IRESTA. Wyjazd odbył się 5 października, a związany był z blokiem tematycznym "O chlebie" realizowanym na wcześniejszych zajęciach w szkole. Podczas zajęć dzieci miały możliwość poznać pracę piekarza, zapoznać się z etapami powstawania ciasta, rozwałkować ciasto na taśmie, własnoręcznie włożyć ciasto do foremek na tzw. "orzeszki". Duże zainteresowanie wzbudziły ciekawe sprzęty używane w piekarni: kotły do wyrabiania ciasta, piec do wypiekania chleba, taśmy do wkładania ciasta do pieca, tradycyjną łopatę do wyjmowania upieczonych bochenków. Po piekarni oprowadzała nas właścicielka, a następnie piekarz, który ciekawie opowiadał o swojej pracy. Na koniec dzieci zostały poczęstowane ciastkami z tejże piekarni, co było bardzo miłym akcentem. 
  Po wizycie w piekarni grupa udała się do kina na film przyrodniczy w 3D. Podczas seansu trwającego 86 min przedstawiono wybrane gatunki zwierząt Afryki i Ameryki Północnej. Uczniowie poznali jedno z najmniejszych zwierząt Ameryki Północnej - pasikoniszkę oraz inne zwierzęta takie jak pręgowca czy myszołowce, które są jedynymi ptakami drapieżnymi polującymi w stadach.
Organizatorem i kierownikiem wyjazdu była pani Irena Kowalczyk, a opiekunami pani Jolanta Gibała i pan Kazimierz Kociszewski.

FOTO - TEXT - IK
HTML code - Admin
Wycieczka edukacyjna klasy III

2 października klasa trzecia (edukacja wczesnoszkolna) odbyła wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą po naszej okolicy. Przed wyjściem uczniowie przypomnieli sobie zasady zachowania się w lesie oraz jakimi zmysłami (wzroku, węchu, słuchu, dotyku) możemy poznawać przyrodę.
Cele zaplanowanej wycieczki to: obserwacja przyrody leśnej w jej naturalnym środowisku, rozpoznawanie drzew i krzewów leśnych, wskazywanie różnic i podobieństw między drzewem i krzewem, obserwacja zwierząt (ptaki, owady, ssaki), uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.
W czasie wycieczki uczniowie żywo reagowali na każdy okaz czy dźwięk. Udało się nawet usłyszeć i zobaczyć małego dzięciołka, ktęry pięknie zaśpiewał nad naszymi głowami. Wiele radości sprawiło oglądanie oryginalnych miejsc ograniczonych ramą. Dzieci wyszukiwały interesujące miejsca, do twarzy przykładały pustą tekturową ramę. W ograniczonej ramą przestrzeni podziwiały piękno naturalnego krajobrazu. Ich oczom ukazywał się obraz, który przedstawiali na papierze.
Zajęcia poprowadzila wychowawczyni Irena Kowalczyk, a dodatkowym opiekunem i fotografem była pani Renata Batorska.

FOTO - RB TEXT - IK
HTML code - Admin
Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

27 września 2017 obchodziliśmy w naszej szkole po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Jego głównym celem było uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia. Uczniowie przygotowali pod okiem opiekunów Anny Bobak - koordynatora uroczystości, Edyty Sroki i Anny Marciniuk program edukacyjno-rozrywkowy. Zaprezentowany program składał się z czterech części.
W pierwszej części, w celu włączenia całej społeczności szkolnej w obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych uczennica Pola wyrecytowała wiersz w języku niemieckim.
Druga część obejmowała przedstawienie pt.”Czerwony Kapturek” w języku angielskim. Przedstawienie zakończyło się niewątpliwym sukcesem uczniów klasy V i VI, świadczyły o tym gromkie brawa.
W trzeciej części uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się w strojach z różnych stron świata. Uczniowie klasy V wystąpili w strojach: Amerykanina, Brytyjczyka, Irlandczyka, Polaka, Meksykanina , Chinki, Indianina, Japończyka, Araba, Hiszpanki oraz Hiszpana. Każdy uczeń prezentując swój strój przywitał się w języku kraju jaki prezentował.
Na zakończenie każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności językowe w łamańcach językowych. W zabawie brali udział uczniowie oraz nauczyciele. Było naprawdę interesująco i zabawnie.
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie naszej szkoły, dołożyli wszelkich starań, aby ta uroczystość na długo pozostała w naszej pamięci.

FOTO - KK TEXT - AB
HTML code - Admin
Spotkanie na temat "Bezpieczni w każdej sytuacji"

18 września w naszej szkole odbyło się spotkanie czterech grup przedszkolnych z policjantem panem Jakubem Pihutem dzielnicowym Tyrawy Wołoskiej. W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Szkoły Podstawowej pani Lucyna Wota i wójt Tyrawy Wołoskiej pan Jan Chowaniec. Policjant rozmawiał z dziećmi na temat bezpieczeństwa dzieci podczas drogi z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, o zasadach jakie należy przestrzegać, korzystając z drogi jako piesi- o zasadach przechodzenia przez jezdnię, uczył dzieci jak należy zachować się wobec nieznajomych- zasadach ograniczonego zaufania i sposobie zachowania się w razie ataku psa. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Po spotkaniu dzieci otrzymały od pana wójta znaczki odblaskowe i długopisy, od pani dyrektor odblaski na plecaki, a od pana policjanta odblaski na rękę.

FOTO - (c)_SP_Tyrawa_WEB TEXT - RF
HTML code - Admin
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

8 września w naszej Szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz na opiekuna SU zorganizowane przez dotychczasowych opiekunów szkoły podstawowej i gimnazjum – p. Małgorzatę Gaber i p. Małgorzatę Jasińską. Każda klasa wytypowała trzech kandydatów spośród uczniów i jednego kandydata z grona nauczycielskiego. Na karcie do głosowania każdy wyborca mógł skreślić jednego kandydata. W głosowaniu wzięło udział 121 uczniów z obu szkół. Ważnych głosów oddano 119.

W roku szkolnym 2017/2018 w Samorządzie Szkolnym zasiadać będą:
1. Kacper, kl. II gim
2. Arkadiusz, kl. V
3. Wiktoria, kl. VII
4. Daniel, kl. VIa
5. Patryk, kl. VIb
6. Paulina, kl. III Gim


Opiekunem Samorządu została p. Anna Bobak

FOTO - NoFoTo TEXT - AB
HTML code - Admin


Inauguracja Roku Szkolnego 2017-2018

Fotorelacja z inauguracji nowego Roku Szkolnego 2017-2018 w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej.

FOTO - MB TEXT - NoText
HTML code - Admin