Pasowanie Pierwszoklasistów

25 października najmłodsi zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej. Pasowanie klasy pierwszej po raz pierwszy odbyło się na sali gimnastycznej, a uczestniczyli w nim rodzice oraz zaproszeni goście: pani dyrektor Lucyna Wota, ksiądz proboszcz Jan Bober. Niestety w tym roku nie zaszczycił nas swoją obecnością pan wójt Jan Chowaniec. Po oficjalnym przywitaniu gości przez rodzica panią Renatę Nechman-Miarecką, nastąpiła część artystyczna w wykonaniu pierwszoklasistów. W rolę króla, królowej i gwardzisty wcielili się uczniowie klasy czwartej: Kinga, Ola i Filip, którzy sprawdzali czy dzieciaki mogą uzyskać "ucznia miano"! Po wykonaniu wszystkich zadań "majestat królewski" stwierdził, iż szkraby mogą być pasowane na uczniów. Ceremonii tej dokonała pani dyrektor.
W części końcowej głos zabrała pani dyrektor i ksiądz, który wspominał swoje pasowanie. Następnie najmłodsi otrzymali gratulacje i wspaniałe upominki, a całą uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. >br> Pierwszoklasistom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy!

FOTO - KK TEXT - IK
HTML code - Admin
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Co roku 16 października w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca odbywa się akcja prowadzenia resuscytacji. Nasza szkoła w wydarzeniu tym bierze udział nieprzerwanie od 2013 roku, czyli od początku wprowadzenia tej akcji! Całe wydarzenie trwało 35 minut od godziny 12.00 do 12.35 i polegało na wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na jak największej liczbie fantomów. Niestety resuscytacji dokonywaliśmy tylko na trzech fantomach, ponieważ po tylu latach fantomy po prostu zużyły się. W tym roku szkolnym w wydarzeniu brała udział klasa druga. Uczniowie mieli do wykonania co najmniej 5 cykli (30 uciśnięć i 2 wdechy). I tak wspólnie z innymi szkołami i instytucjami w całej Polsce nasi uczniowie starali się podołać, temu jakże trudnemu zadaniu. Nie jest to sprawa ani łatwa ani błaha, bo ratująca czyjeś życie!
Akcję przygotowała i przeprowadziła p. Irena Kowalczyk. Zdjęciami i nagraniem filmu, który został przesłany do WOŚP zajął się p. Kazimierz Kociszewski.
Dziękujemy dzieciom za ich wysiłek!

FOTO - KK TEXT - IK
HTML code - Admin
Ogłoszenie wyników - Konkurs na logo Szkolnego Klubu Wolontariatu

Niezmiernie miło mi poinformować, że Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzcę w konkursie na logo SKW. Zwycięska praca, która stanie się oficjalnym znakiem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest autorstwa Oliwii Kazibuckiej, uczennicy klasy VIII.
Miejsce drugie zajęło logo Bożenki Kubik z klasy VIIa, trzecie – Pawła Wołoszyna z klasy VIII.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i pomysłów w realizacji własnych wizji i życzymy innych sukcesów.

FOTO - IW TEXT - IW


HTML code - Admin
Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 15.10.2018 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy VII„a”, którzy byli w tym roku odpowiedzialni za organizację tej imprezy. Gabriela przywitała wszystkich zebranych. Następnie młodzi artyści piosenką i zabawnymi scenkami z życia pracowników szkoły uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Celem programu artystycznego było wywołanie uśmiechu na twarzach nauczycieli i pracowników placówki. W krzywym zwierciadle ukazaliśmy trudy dnia codziennego naszych belfrów.
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku pracowników szkoły. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienną pracę nauczyciela, jego poświęcenie i troskę o dobro wychowanków. Każdy z nauczycieli otrzymał kwiatka w dowód wdzięczności uczniów.
Na zakończenie głoś zabrały, P. Dyrektor Lucyna Wota oraz Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Katarzyna Gibała, obie mówiły o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowały za zaangażowanie oraz życzyły wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Pani K. Gibała wręczyła także bukiet kwiatów na ręce Pani Dyrektor. Następnie wszyscy pracownicy szkoły udali się na poczęstunek.

W imieniu Dyrekcji oraz Nauczycieli szkoły podstawowej składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za zaangażowanie w organizację słodkiego poczęstunku.

FOTO - NoFoTo TEXT - IW
HTML code - Admin
Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków, już na stałe zagościł w kalendarzu imprez szkolnych Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej. W tym roku społeczność szkolna miała okazję zaprezentować swoje umiejętności w quizie dotyczącym wiedzy o krajach Europejskich. Każdy typowany przez klasę przedstawiciel musiał odpowiedzieć na wylosowane pytania. W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce zdobył Tymoteusz Biłas, w kategorii klas 4-6 pierwsze miejsce zdobył Arkadiusz Dudka, natomiast w kategorii klas 7,8 i III gimnazjum pierwsze miejsce przyznano Zuzannie Batorskiej. Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki oraz dyplomy. Dodatkowo jako element obchodów Dnia Języków Obcych odbył się konkurs na najlepszy plakat promujący ten dzień. W tym dniu również członkowie Samorządu Uczniowskiego pokazali się w czapkach przedstawiających różne narodowości. Wszyscy dobrze się bawili.


FOTO - AB TEXT - AB
HTML code - Admin
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

12 września w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz na opiekuna SU zorganizowane przez poprzedniego opiekuna p. Annę Bobak. Każda klasa wytypowała trzech kandydatów spośród uczniów. Na karcie do głosowania każdy wyborca mógł skreślić jednego kandydata.
W roku szkolnym 2018/2019 w Samorządzie Szkolnym zasiadać będą:

Aleksandra Marciniuk
Julia Jasińska
Daniel Król
Patryk Antolak
Martyna Kwolek
Łukasz Nitka

Opiekunem Samorządu została wybrana p. Anna Bobak

FOTO - NoFoTo TEXT - AB
HTML code - Admin
Inauguracja Roku Szkolnego 2018-2019

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się 3 września uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Tyrawie Wołoskiej, w której udział wzięła pani dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Następnie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej, gdzie na szkolnym korytarzu miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.
Zebranych przywitał swoją obecnością Poczet Sztandarowy, po czym odśpiewano hymn państwowy. Uczniowie klasy piątej i ósmej pod opieką p. Barbary Kijek przedstawili krótką część artystyczną, którą pożegnali wakacje i ogłosili inaugurację nowego roku szkolnego. Następnie głos zabrała pani dyrektor, mgr Lucyna Wota, która uroczyście powitała zgromadzonych nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do gimnazjalistów i ósmoklasistów, życząc im efektywnej pracy i doskonale zdanych egzaminów końcowych, decydujących o wyborze przyszłej szkoły średniej i dalszej drogi życiowej. Swoją uwagę skierowała również do pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w murach szkoły. Pani dyrektor podkreśliła, by rozwijali tu swoje zainteresowania, przeżyli wiele przyjemnych chwil, spotkali przyjaciół oraz zgłębiali wiedzę i umiejętności wykorzystywane na dalszym etapie kształcenia. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzyła owocnej pracy, wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu.
Po krótkich ogłoszeniach organizacyjnych odprowadzono Sztandar. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klasopracowni, uważając rok szkolny 2018/2019 za rozpoczęty.

FOTO - MB TEXT - BK
HTML code - Admin