Gimnazjalny projekt edukacyjny

Oddziały gimnazjum w Szkole Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej

Witryna "Gimnazjalny projekt edukacyjny - edycja 2017-2018" została przygotowana z myślą o umieszczaniu na niej materiałów związanych z realizacją zadania, jakie po raz kolejny staje przed uczniami klas drugich oddziałów gimnazjum - samodzielnej realizacji zaproponowanego przez siebie lub wybranego z gotowych propozycji projektu edukacyjnego.Proponowana tematyka projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2017-2018:
 • Informatyka
  opiekun - Maciej Szadkowski
  • Życie bez WINDOWS i Office.

   Wolne Oprogramowanie w domowym komputerze – darmowe i legalne nie znaczy gorsze. Czy jesteśmy w stanie obywać się bez kosztownego, komercyjnego oprogramowania? Czy i w jakim zakresie ogólnie dostępne oprogramowanie Free Software / OpenSource może zastąpić komercyjne programy? Przenosimy naszą aktywność w świecie IT na Wolne Oprogramowanie.

  • Od problemu do programu - jak powstaje program komputerowy?

   Jak wygląda droga od określenia problemu do powstania programu komputerowego rozwiązującego ten problem? Języki programowania, środowiska programowania, uruchamianie programów - realizujący projekt zapoznają społeczność szkolną z działaniami prowadzącymi do powstania programu komputerowego.

 • Język polski
  opiekunka - Alicja Jach
  • Czy znamy znaczenie frazeologizmów? Jakie są ich źródła?

   Cele projektu to stworzenie sytuacji, w której uczenie się języka ojczystego następuje przez świadome jego używanie, zainteresowanie językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego, próba odpowiedzi na pytanie, gdzie leży źródło frazeologizmów.

  • Czy znamy polskich noblistów?

   Cele projektu to kształtowanie świadomości literackiej gimnazjalistów oraz rozwijanie umiejętności samokształceniowych uczniów – dokumentowanie i selekcjonowanie materiału.

 • Język niemiecki
  opiekunka - Anna Marciniuk
  • Niemieckie wynalazki

   Projekt ma na celu zgłębienie wiedzy na temat najsłynniejszych niemieckich wynalazców, a także rozszerzenie słownictwa, pobudzenie aktywności i zainteresowanie uczniów językiem niemieckim.

  • Szkoła w Polsce i w Niemczech

   Projekt ma na celu porównanie systemów szkolnictwa w Polsce i w Niemczech, rozszerzenie słownictwa oraz wiedzy dotyczącej niemieckiego obszaru językowego

 • Technika
  opiekun - Kazimierz Kociszewski
  • Największe wynalazki w historii – silnik parowy

   - historia maszyn parowych,
   - zasada działanie i budowa silnika parowego.

 • Fizyka
  opiekun - Maciej Szadkowski
  • Maszyny proste w naszym otoczeniu - wczoraj i dziś

   Uczniowie realizujący projekt spróbują dowieść, że maszyny proste, znane człowiekowi od tysięcy lat, ciągle odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Zaprezentują koncepcję maszyn prostych i ukażą ich rolę w rozwoju techniki od cywilizacji antycznych do współczesności.

 • Biologia
  opiekun - Katarzyna Szadkowska
  • Jak zmieniają się właściwości gleby pod wpływem działań człowieka?

   Uczniowie realizujący interdyscyplinarny projekt z biologii i chemii poprzez serię doświadczeń spróbują określić, czy i w jakim zakresie działalność człowieka zmienia chemiczne i biologiczne właściwości gleby.

 • Język angielski
  opiekun - Edyta Sroka
  • Tam, gdzie faceci chodzą w spódnicach

   Cele projektu:
   Poznanie historii Szkocji, jej tradycji i krajobrazu.

  Regulamin realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego w formacie .PDF, Kartę Projektu i Kartę Zadania w formacie edytora WORD 97-2003 - DOC (do edycji) oraz wzór wypełniania kart (.PDF) można pobrać korzystając z linków zamieszczonych poniżej.


  Karta projektu

  Karta zadania

  Regulamin projektów

  Przykład wypełniania
  karty projektu

  Przykład wypełniania
  karty zadania  (c) MS 2017 dla Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej