Gimnazjalny Projekt Edukacyjny 2018W bieżącym roku szkolnym Gimnazjalny Projekt Edukacyjny realizowało czternaścioro drugoklasistów. Udział w projekcie gimnazjalnym jest dla uczniów klasy II warunkiem ukończenia gimnazjum, wszyscy uczestnicy potraktowali udział w projekcje bardzo poważnie. Realizowaliśmy w tym roku szkolnym cztery projekty:

  • z techniki - "Największe wynalazki w historii – silnik parowy"
  • z biologii i chemii - "Jak zmieniają się właściwości gleby pod wpływem działań człowieka?"
  • z wychowania fizycznego -
  • z informatyki - "Programujemy w HTML/CS - jak powstaje strona internetowa?"

Działania w ramach poszczególnych projektów trwały przez cały II semestr. Uczestnicy projektów spotykali się z opiekunami, omawiali przebieg i wyniki poszczególnych działań realizowanych w ramach projektów, planowali kolejne działania. W maju wszystkie grupy zaczęły się przygotowywać do zaprezentowania wyników swoich działań. 13 czerwca, w środę odbyła się prezentacja tegorocznych projektów, na którą gimnazjaliści zaprosili licznych przedstawicieli szkolnej społeczności - opiekunów projektów, koleżanki i kolegów z klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy III oddziału gimnazjum, a także Panią Dyrektor oraz nauczycieli."Największe wynalazki w historii – silnik parowy" - projekt był realizowany przez grupę uczniów (Kacper D. Kacper K. Mateusz i Kuba) klasy drugiej gimnazjum. Celem projektu było przybliżenie historii rozwoju silnika parowego oraz jego wpływ na rozwój przemysłu, jak również wykonanie takiego silnika. Projekt obejmował część teoretyczną, która zaprezentowana została w formie prezentacji multimedialnej oraz część praktyczną czyli zbudowanie uproszczonej wersji silnika, którego praca była pokazana w trakcie prezentacji projektu."Jak zmieniają się właściwości gleby pod wpływem działań człowieka?" - interdyscyplinarny projekt (z biologii i chemii) realizowany przez Kingę, Karolinę, Nikolinę i Patryka miał na celu określenie wpływu zanieczyszczeń solą i pochodnymi ropy naftowej na wzrost i rozwój roślin rosnących na zanieczyszczonej glebie. Uczestnicy projektu przeprowadzili doświadczenia wegetacyjne, analizując wzrost i rozwój roślin. Zebrane i opracowane wyniki doświadczeń pozwoliły na sformułowanie wniosków, które przedstawiono na prezentacji projektu."Programujemy w HTML/CS - jak powstaje strona internetowa?" - projekt z informatyki realizowany przez Michała, Kacpra G. i Kacpra M. miał dać odpowiedź na pytania: Czym jest i jak powstaje strona internetowa? Czego potrzebujemy do jej stworzenia? Jak umieścić a niej dynamiczne (ruchome) obiekty? Projekt to właśnie strona internetowa, a uczniowie poprzez przedstawienie stworzonej przez siebie strony, analizę jej kodu i sposobu jego powstania dali odpowiedż na postawione pytania.

Zobacz galerię zdjęć z prezentacji projektów