Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariat - warsztaty

Na początku września w naszej szkole odbyły się warsztaty dla wolontariuszy naszego gimnazjum pt. „Co to jest wolontariat?”. Spotkanie miało na celu zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu i rozpoczęło się pogadanką na temat wolontariatu, jego początkach w Polsce i akcjach charytatywnych. Następnie uczniowie dyskutowali w grupach, a swoje spostrzeżenia zapisywali na kartkach oraz na tablicy do wspólnego omówienia. Uczestnicy spotkania nie tylko chętnie dzielili się pomysłami , lecz również podawali przykłady konkretnych działań. Budująca jest świadomość i ogromna chęć niesienia pomocy przez naszą młodzież. Na zakończenie wspólnie omówiliśmy cechy dobrego wolontariusza oraz zasady jakimi powinien kierować się wolontariusz, powstał bank pomysłów do zrealizowania w bieżącym roku szkolnym. Spotkanie minęło bardzo szybko w miłej i przyjaznej atmosferze.

Szkolne Koło Wolontariatu 2016/2017

W tym roku szkolnym grupa wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej liczy 25 uczniów z klas II i III gimnazjum a są to: Ola, Ewelina, Martyna, Karolina, Marcelina, Ania, Kasia, Wiktoria, Weronika, Elwira, Kamila, Michał, Asia, Basia, Ala, Julka, Paulina, Kinga, Dorota, Edyta, Mateusz, Radek, Pola, Weronika i Natalia. Bardzo cieszymy się waszą obecnością, życzymy wszystkim wytrwałości oraz satysfakcji z podejmowanych działań.Zbiórka szczoteczek dla Afryki

Pod hasłem Kup Pan szczotkę ! kryje się ogólnopolska zbiórka szczoteczek do zębów dla potrzebujących dzieci w Afryce, której inicjatorem jest Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” z Poznania. O akcji dowiedzieliśmy się za pośrednictwem telewizji i nie wahaliśmy się ani chwili szczególnie, że czasu nie było zbyt wiele, zaledwie trzy tygodnie, bo do końca października br. Uczniowie, nauczyciele, a przede wszystkim najmłodsi, dla których mycie zębów jest tak ważnym rytuałem z zapałem przynosili nowo zakupione szczoteczki dla kolegów i koleżanek z czarnego lądu. W ciągu miesiąca udało nam się zebrać 130 szczoteczek!
Młodzież gimnazjalna sprawnie i starannie zapakowała i zaadresowała przesyłkę. Szczoteczki przesłaliśmy na wskazany adres fundacji. Wielką radością było dla nas uczestnictwo w tej szczytnej i nietypowej akcji wspierającej najuboższe dzieci w Afrycie. Mocno wierzymy, że również dzięki naszym szczoteczkom uśmiech na twarzach potrzebujących będzie jeszcze szerszy i radosny.Zbiórka okularów dla Afryki

Kolejną akcją ogólnopolską, do której dołączyliśmy to zbiórka okularów dla potrzebujących dzieci w Afryce. "Ludzie nie mogą ich kupić, bo nie mają pieniędzy, ale także dlatego, że na wioskach czy w małych miastach nie mają do nich dostępu. W wielu miejscach gdzie byłam na misjach w Afryce, ludzie nie wiedzieli, że oczy można leczyć, że jest lekarz od oczu, że okulary mogą przywrócić dobre widzenie. I niewyobrażalne dla nas Europejczyków jest to jak można się cieszyć z takiej małej rzeczy jaką są używane okulary" - mówi dr Irena Filipecka, współorganizatorka akcji.
Uczniowie z radością przynosili swoje już niepotrzebne im okulary wiedząc, że komuś mogą ułatwić życie. Zebrane okulary zostały starannie zapakowane i przesłane na adres Fundacji Dzieci Afryki.


Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF.W Polsce działa sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

5 grudnia w naszej szkole

Nasi wolontariusze postanowili wyróżnić się tego dnia i poprzez ładny strój (biała bluzka, koszula) zwrócić uwagę społeczności szkolnej na idee Wolontariatu. Z dołączonymi identyfikatorami z logo naszego koła dumnie prezentowali się na szkolnym korytarzu i podczas lekcji. Dodatkowo uczniowie wykonali plakaty informujące o działalności wolontarystycznej. KOCHANI DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE!WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE 2016

Po raz kolejny warsztaty bożonarodzeniowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej zostały wsparte pomocą naszych wolontariuszy. W piątkowe popołudnie 16 grudnia oraz w sobotę 17 grudnia w godzinach południowych dolna sala GOK zmieniła się w pracownię świątecznych ozdób. Na zajęcia przybyły dzieci z terenu gminy, które chętnie korzystały z pomocy naszych wolontariuszy. 

"Poczytaj mi kolego"

W ramach pomocy koleżeńskiej Szkolne Koło Wolontariatu realizuje projekt „Poczytaj mi kolego”. Projekt skierowany jest do najmłodszych dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w naszej szkole, które korzystają ze świetlicy oczekując rano na rozpoczęcie zajęć. W poniedziałkowe poranki wolontariusze chętnie poświęcają swój wolny czas przed lekcjami aby czytać dzieciom bajki, śpiewać piosenki oraz organizować im zabawy integracyjne. Jest to duże wyzwanie dla wolontariuszy, a dla najmłodszych dobra rozgrzewka przed zajęciami w swoich oddziałach.
Warsztaty wielkanocne 2017

W sobotę 8 kwietnia dolna sala Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej zamieniła się w pracownię ozdób wielkanocnych.  Dzieci z terenu naszej gminy wykonywały pisanki, palmy wielkanocne oraz ozdoby związane ze Świętami Wielkiej Nocy. Na warsztatach nie zabrakło również naszych wolontariuszy. Dziewczyny chętnie poświeciły swój wolny czas i pomagały wyklejać, ozdabiać i dekorować wykonywane prace. Nad wszystkim czuwała organizator warsztatów p. Bożena Bobyk oraz opiekunowie. Uczestnikom dziękujemy za przybycie, a wolontariuszom za pomoc. Szkolny Klub Wolontariatu - certyfikat

W tym roku szkolnym nasza szkoła z uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie pt. "Szkolny klub wolontariatu”. Organizatorem konkursu było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, a jego celem rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Konkurs obejmował zakres 8 zadań obowiązkowych. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkolny klub wolontariatu” było uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11 zadań. Koordynatorem konkursu była p. Izabela Wota-Zięba przy współpracy z opiekunami koła. Wolontariusze naszego koła chętnie zaangażowali się w proponowane im formy różnorodnej aktywności w szkole i środowisku, a sam konkurs był kolejnym ciekawym doświadczeniem.
Z radością informujemy, iż wszystkie nasze działania ocenione zostały bardzo wysoko. Łącznie otrzymaliśmy maksymalną liczbę punktów czyli 100%.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wolontariuszom i uczniom, którzy włączyli w realizację działań konkursowych.Gminny Dzień Dziecka 2017

11 czerwca odbył się Gminny Dzień Dziecka, na którym oprócz bawiących się dzieci nie mogło zabraknąć grupy naszych wolontariuszy. Dziewczyny zabezpieczały zjeżdżalnię, trampolinę, kącik plastyczny oraz wspierały animatorów podczas różnorodnych zabaw. Serdeczne podziękowania dla: Martyny, Wiktorii, Elwiry, Kamili, Pauliny, Joasi, Natalii, Edyty, Basi, Dorotki, Weroniki i Julki. Po raz kolejny wasza bezinteresowność  i zaangażowanie stało się nieocenioną pomocą dla organizatorów. Dziękujemy :)

Podsumowanie działalności koła w roku szkolnym 2016/2017

Mijający rok szkolny obfitował w szereg różnorodnych działań realizowanych przez grupę naszych wolontariuszy. Oprócz kwest, warsztatów świątecznych, imprez szkolnych niewątpliwie dużym wyzwaniem była organizacja gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiązało się to z zaangażowaniem wielu osób, ale równocześnie dało to nam ogromną satysfakcję z podjętej inicjatywy. Niewątpliwie końcowym sprawdzianem aktywności wolontariusza był Gminny Dzień Dziecka,gdzie uśmiechnięte buzie maluchów to nagroda za wysiłek i zaangażowanie.
Dziewczynom opuszczającym mury naszej szkoły życzymy otwartych serc na potrzeby innych, pozostałym zapału w przyszłym roku szkolnym. Wszystkim wolontariuszom udanych i słonecznych wakacji. Opiekunowie koła

txt & gfx - (c) Anna Marciniuk for SKW

HTML code - Admin